Tjenester

Kim Trafikkskole tilbyr trafikkopplæring i klasse B (bil), klasse BE / B96 (bil m/henger), klasse T (traktor) og klasse T141-148 (hurtigkjørende traktor, opptil 50 km/t). Vi henter og kjører i hele Bergen.

Førerkort klasse B – Personbil

Før du starter førerkortopplæringen din må du ta trafikalt grunnkurs. Om du har fylt 25 år kan du starte kjøreopplæringen din uten å ha gjennomført  trafikalt grunnkurs. Fra 25 år og oppover må du dog gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringskurs før du skal kjøre opp.

Kjøreopplæringen gjennomføres med fokus på elevtilpasset opplæring og læreplanen som er fastsatt av myndighetene.

Obligatorisk undervisning i klasse B:

 • Trinnvurdering trinn 2
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinnvurdering trinn 3
 • Sikkerhetskurs på vei

Kim Trafikkskole har hovedfokus på trafikksikkerhet og at du som elev skal føle deg trygg før du slippes ut på veien på egen hånd. Vår drøm er som myndighetenes 0-visjonen: 0 drepte og hardt skadde i trafikken.

Vi anbefaler deg, dersom du har muligheter til det, mest mulig privat mengdetrening i tillegg til kjøretimene. Kim Trafikkskole kan være behjelpelig med å tilrettelegge for god privat mengdetrening og godt samarbeid med foreldre/pårørende.

Husk alltid å ha med deg Trafikalt grunnkursbevis når du er ute og øvelsekjører!

Vervepremie

Verver du en ny elev til førerkort klasse B hos oss, får du to gratis kjøretimer!

Førerkort klasse B96 og BE – Bil m/henger

 • Passer for dem som skal kjøre med hestehenger, båthenger, stor campingvogn varebil m/henger etc.
 • Med førerkort klasse BE kan du kjøre bil med totalvekt inntil 3500kg og tilhenger med totalvekt i henhold til bilens og tilhengerens vognkort
 • Før du kan ta klasse BE må du ha førerkort klasse B

Opplæringen er delt inn i flere trinn:

 • Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2: Teknisk trening
 • Trinn 3: Trafikal trening
 • Trinn 4: Avsluttende opplæring (lastsikring)

Førerkort klasse T – Traktor

 • Med førerkort klasse T kan du føre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger
 • Klasse M kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved el-drift), må fører være fylt 18 år
 • Beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede
 • Motorredskap som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t med eller uten henger

Den nye føreropplæringen for traktor følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig progresjon i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg. Vektbegrensningen gjelder ikke når førerett klasse T erverves etter fylte 21 år.

Klasse T 141-T 148: Hurtigkjørende traktor med fart opp til 50 km/t og vekt opp til 50 tonn. Opplæringen består av 5 timer teori og 2 timer kjøring med traktor og henger m/last.

Vi er autorisert for å holde disse kursene/godkjenne deg.

Trafikalt grunnkurs i Bergen

I juni 2003 vedtok myndighetene at alle personer må ha trafikalt grunnkurs før de starter øvelseskjøring. De som har mopedførerbevis før 31. desember 2004 slipper vanlig trafikalt grunnkurs, men må delta på mørkekjøringskurs og førstehjelpskurs. Fra fylte 25 år er man fritatt for kurset.

 • Foreldresamarbeid
 • Individuell tilpasset opplæring

Teorihjelp

Vi har utformet et kurs hvor det legges vekt på tolkning og forståelse av teoretiske oppgaver. En kurskveld på 3 timer starter med 2 timers undervisning og siste time brukes til å løse og muntlig gjennomgå relevante teorioppgaver tilsvarende det biltilsynet bruker.

tt-logo-blue
statens-vegvesen